Работно Време

Понеделник – Недела
С.А.Д: 2AM – 5PM
Европа: 8AM – 11PM
Австралија: 6PM – 9AM

Адреса на Живеење

Испрати вашите исплати преку check или money order на следната адреса:

DiasporaTV
915 Yonkers Ave #74
Yonkers, NY
10704
U.S.A.

По добивањето на уплатата, обработка може да потрае до 2 работни дена.