Unë kam edhe TV kanalet e shtetit ku jetoj përmes internetit. A do t'i pengojë ky resiver kanaleve në platformën DiasporaTV?

  • 2015/05/06 11:42 AM
  • Internet
  • 3218 lexime

Jo, nuk do t'i pengojnë njëri tjetrit. Shërbimi i DiasporaTV shfaqet në televizor përmes pajisjeve që lidhen sikurse një DVD Player. Pajisja që e blen klienti lidhet me nje kabëll interneti në kutinë e internetit (modem apo router) sikurse të lidhet një kompjuter. I vetmi problem mund të jetë nëse shpejtësia e internetit nuk mjafton për të 2 shërbimet, por për atë mund ta bëni testimin e shpejtësisë së internetit.

329 nga 666 vizitorëve ju ka ndihmuar ky artikull.
A ju ndihmoi juve ky artikull?  Po / Jo

Artikuj të Ngjajshëm