Unë kam internetin e kufizuar në bazë mujore. Sa internet konsumon shërbimi i DiasporaTV?

  • 2015/05/06 11:43 AM
  • Internet
  • 3421 lexime

Limitimi i internetit, sipas përvojës tonë ndodh vetëm në disa pjesë të Kanadas si Ontario dhe Kuebek, por kemi hasur në pervojën se edhe disa ofrues të shërbimeve të internetit në Belgjikë dhe në Francë që kan kufizuar përdorimin e internetit në bazë mujore. Mëposhtë mund të gjeni një llogari të përafërt se sa konsumon shikimi i TV Kanaleve përmes DiasporaTV. Kjo llogari është bërë prej numrit të sekondave në muaj 30 ditor duke shumëzuar numrin e bitave në megabit.

  • Nëse shikohet DiasporaTV 3 orë çdo ditë, tërë muajin, konsumohen rreth 40GB
  • Nëse shikohet DiasporaTV 6 orë çdo ditë, tërë muajin, konsumohen rreth 80GB
  • Nëse shikohet DiasporaTV 12 orë çdo ditë, tërë muajin, konsumohen rreth 160GB
  • Nëse shikohet DiasporaTV 24 orë çdo ditë, tërë muajin, konsumohen rreth 320GB
348 nga 705 vizitorëve ju ka ndihmuar ky artikull.
A ju ndihmoi juve ky artikull?  Po / Jo

Artikuj të Ngjajshëm