Më është prish pajisja. Çka të bëj?

  • 2015/05/06 11:49 AM
  • Pajisje
  • 3120 lexime

Pajisjet nuk shiten nga DiasporaTV kështu që duhet të kontaktoni kompaninë apo personin përkatës prej të cilit keni blerë pajisjen. Zakonisht, pajisjet kan garancion 1-vjeçar por gjithçka varet në shitësin e pajisjes.

DiasporaTV mund t'ju ndihmoj duke ju deaktivizuar konton për maksimum 1 muaj ashtu që të mos ju humbë parapagimi derisa prisni pajisjen zëvendësuese. Për t'ju deaktivizuar konton, ju lutemi krijoni tiketë.

379 nga 744 vizitorëve ju ka ndihmuar ky artikull.
A ju ndihmoi juve ky artikull?  Po / Jo

Artikuj të Ngjajshëm