Ku duhet ta dërgoj pagesën me check apo money order?

  • 2015/05/06 11:09 PM
  • Pagesa
  • 3431 lexime

Pagesat me check apo money order pranohen vetëm në Sh.B.A. dhe Kanada.

Në pagesë duhet të shkruhet DiasporaTV si pranuese dhe pagesën mund ta dërgoni në adresën:

DiasporaTV
915 Yonkers Ave #74
Yonkers, NY 10704
U.S.A

Ju lutemi keni parasysh se të gjitha pagesat me check apo money order mund të zgjasin deri në 2 ditë pune për procesim.

389 nga 757 vizitorëve ju ka ndihmuar ky artikull.
A ju ndihmoi juve ky artikull?  Po / Jo

Artikuj të Ngjajshëm