DiasporaTV në MAG250 MAG254 dhe MAG255

  • 2016/11/21 5:57 PM
  • DiasporaTV në Pajisje Tjera
  • 4637 lexime

Çështja:

Si të shikoni DiasporaTV përmes MAG250 MAG254 dhe MAG255?

Zgjidhja:

  1. Në MAG pajisje, në faqen kryesore shkoni në Home Media dhe shtypni OK.
  2. Pastaj në liste do të shihni USB Flash Drive tuaj (chip / stik) ku e keni vendos paraprakisht fajllin m3u8 që keni marrë nga DiasporaTV.
  3. Gjeni fajllin m3u8 që keni marrë nga DiasporaTV, shtypni OK dhe pastaj shtypni butonin e verdhë F3, dhe mëpastaj shtypni përsëri OK.
  4. Për të shikuar listen e kanaleve, shtypni butonin TV në telekomandë dhe lista e kanaleve do të shfaqet.
  5. Kthehuni në faqen kryesore dhe pastaj kurdoherë mund të shtupni IPTV Channels, dhe kanalet do të shfaqen.
Ju mund të përdorni edhe ndonjë mënyrë tjetër të shikoni DiasporaTV kanalet me m3u8 file, por ne ju treguam mëlartë se si bëhet kjo përmes resiverëve MAG250, MAG254 dhe MAG255. Të ju bëjmë me dije që MAG resiverët nuk janë product i DiasporaTV dhe gjithçka që keni problem me këtë lloj të resiverëve drejtohuni tek shitësi ku e keni blerë ose te prodhuesi I tyre. 
367 nga 722 vizitorëve ju ka ndihmuar ky artikull.
A ju ndihmoi juve ky artikull?  Po / Jo