Si të gjeni MAC adresën në Samsung SmartTV

  • 2016/12/01 9:56 AM
  • DiasporaTV në Pajisje Tjera
  • 6997 lexime
Të gjeni MAC adresën në Samsung SmartTV duhet të bëni këta hapa si mëposhtë

Shtypni Menu në telekomandë
Shtypni ▲ ose ▼ dhe shkoni deri te SUPPORT, pastaj shtypni ENTER.
Shtypni ▲ ose ▼ dhe shkoni te CONTACT SAMSUNG, pastaj shtypni ENTER.
Në televizor përpos shumë informatave, mund ta shihni edhe MAC adresën e televizorit tuaj.

Çka është MAC adresa:
Sikurse çdo njeri që ka emer dhe mbiemër, atëherë emri dhe mbiemri i secilës pajisje teknologjike në botë është MAC adresa.
378 nga 655 vizitorëve ju ka ndihmuar ky artikull.
A ju ndihmoi juve ky artikull?  Po / Jo

Artikuj të Ngjajshëm