Ви благодариме што сакате да ја инсталирате апликацијата на DiasporaTV во вашиот уред.

Вие можете да ја превземете апликцацијата за DiasporaTV дирекно од нашата интернет страна (зеленото копче подолу) или Google Play. За да ја превземете апликацијата преку Google Play ќе морате да ја искористите Вашата @gmail.com сметка.

Get it on Google Play
Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.