MX3 Air Mouse

Wireless: RF 2.4GHz

Mouse, keyboard

USB 2.0

MX3 Air Mouse

OS: Windows, Mac, Android, Linux

Gyroscope Sensor: 3 Axis

Infrared Sensor

Подолу може да ја прoнајдете продажната компанија за овој уред. Вие можете да го kупите овој uред од било која продажна команија. Откако ќе притиснете “КУПИ”, Вие ќе продолжите кон страницата на продажната компанија.

Овој уред не го продаваме во DiasporaTV. Прочитај Повеќе.

Држава Цена Достава
U.S.A. 22 USD FedEx (2-7 days)
U.K. 15 GBP National (5-14 days)
Australia 26 AUD National (5-12 days)
France 124 EUR National (7-14 days)
Germany 38 EUR National (5-14 days)
China 11 USD National (14-35 days)

ЗАБЕЛЕШКА: Цените објавени на оваа страница може да бидат различни од цените на продажните компании.