Погледнете ги цените во Вашата државна валута:

Понуди за DiasporaTV услуги

6 месеци услуги (без уреда)
Види во 1 локација
$10/месец
Вкупно $60
6 месеци услуги (1во1) $120
Вкупно $178
6 месеци услуги + 1 уред
Види во 1 локација
$10/месец
Вкупно $60
6 месеци услуги (1во1) $120
1 уред $45
Превозот $13
Вкупно $178
1 година услуги (без уреда)
Види во 1 локација
$10/месец
Вкупно $60
1 година услуги (1во1) $120
Вкупно $178
1 година + 1 уред
Види во 1 локација
$10/месец
Вкупно $60
1 година услуги (1во1) $120
1 уред $45
Превозот $13
Вкупно $178

6 месеци услуги (без уреда)
Види во 2 различни куќи
$10/месец
Вкупно $60
6 месеци услуги (2во1) $120
Вкупно $178
6 месеци услуги + 2 уреда
Види во 2 различни куќи
$10/месец
Вкупно $60
6 месеци услуги (2во1) $120
2 уреда $45
Превозот $13
Вкупно $178
1 година услуги (без уреда)
Види во 2 различни куќи
$10/месец
Вкупно $60
1 година услуги (2во1) $120
Вкупно $178
1 година + 2 уреда
Види во 2 различни куќи
$10/месец
Вкупно $60
1 година услуги (2во1) $120
2 уреда $45
Превозот $13
Вкупно $178
За да ја погледнете цената, Ве молиме изберете ја вашата држава.

ЗАБЕЛЕШКА:

  • Цените се врз основа на американскиот долар. Сите други валути се приближни базира на дневни вредности валута.
  • DiasporaTV Ви нуди при-пејд услуга без потпишување на договор. Вие, како клиент можете да извршите нарачка на услугата што ќе ја изберете и тоа за 6 месеци или 1 година. Исто така имате и опција да изберете дали сакате повторно автоматски да ви биде извршена претходната нарачака по нејзиното истекување.
  • Данок на 8,875% се однесува на сите клиенти од Њујорк, САД.
  • Плаќање преку Western Union и MoneyGram мора да се направи за износи испратен од DiasporaTV.
  • Тоа не е задолжително за клиенти да купат приемник од DiasporaTV. DiasporaTV услуга исто така може да се пристапи со користење на други уреди како што е објавено на страницата за Уреди.
  • Приемникот ќе бидат испратени од Њујорк, САД. Пратката би можеле да се обработуваат од страна на царината во земјата на купувачот.