Më shumë se

50 kanale me filma

AKSION

TRILLER

DRAMË

KOMEDI

PËR FËMIJË

Për kënaqësinë tuaj

30 kanale me muzikë

POPULLORE

FOLKLORIKE

ARGËTUESE

HIP-HOP

Përcjellni sportin me

100+ kanale

FUTBOLL

BASKETBOLL

BOKS

TENIS

DiasporaTV ofron IPTV pako të pasur me TV kanale direkte, me vonesë, radio stacione, programe nga YouTube si dhe shumë VOD projekte të kategorive të ndryshme (film, humor, festive, etj.)

Mes tjerash, në DiasporaTV mund të shihni:

  • 700 TV Kanale
  • 24 orët e fundit
  • 20+ radio stacione
  • Programe nga YouTube
  • Rreth 1000 VOD projekte
  • Android dhe M3U8